תקנון עזר נאמן

תקנון

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי עזר נאמן – רח’ שלמה גורן 5 קרית שמואל חיפה
עזר נאמן מעמידה לקהל לקוחותיה מערך אספקת הזמנות לכל רחבי הארץ.

זמני אספקה
זמן האספקה הינו 1-3 ימי עסקים מרגע אישור קבלת ההזמנה

מחירים
כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. עם הגיעך לקופה, תוצג בפניך אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים
מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע”מ כחוק.
אתר עזר נאמן מציע לעיתים מוצרים במחירים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע תחום במסגרת זמן והאפשרות לרכישה מתאפשרת במועדים אלו בלבד.

רכישה
פעולת הרכישה תאושר רק עם קבלת אישור עיסקה מחברת האשראי, באמצעותו שולמה התמורה.
כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

פרטיות וסודיות:
לידיעתך פרטי פעולת הרכישה ישמשו את עזר נאמן לצורך ביצוע עיסקה זו בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר,
למעט חברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת הרכישה.
הרוכש מסכים כי עזר נאמן תשמור את פרטיו במאגר הנתונים. (למעט פרטי כרטיס אשראי).

החזרת של מוצרים:
עזר נאמן מתחייבת לקבל כל מוצר אשר נקנה אצלה לרבות מוצר פתוח עד חמשה ימים מיום קבלת המשלוח וכל מוצר שארוז וסגור באריזה המקורית ללא הגבלת זמן וללא עלות מישלוח ובגינוי שולם ללקוח החזר כספי מלא בהתאם למחיר ששולם בגין המוצר.

אישור התקנון:
בעת ביצוע הרכישה, מצהיר המזמין כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר עזר נאמן.
כמו כן, מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עזר נאמן
/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות עזר נאמן /או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

זכויות באתר:
כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר, אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר,
שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי.
אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא בקבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומבעוד מועד.
סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד.
אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומבעוד מועד.

סמכות שיפוט
על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל

×
×

עגלת קניות

Call Now Button דילוג לתוכן